BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:94. Error 9: Invalid character

Menu

piÄ…tek, 30 listopada 2012 00:00

Ochotnicza Straż Pożarna Żegiestów przy wsparciu Funduszu Partnerstwa w programie Fundacji Kropli Beskidu w dniu 30 listopada 2012 roku został zakończony projekt pod tytułem " Oczyszczenie oraz zagospodarowanie otoczenia potoku Żegiestowskiego pomiędzy dwoma zaporami rumoszowymi w centrum wsi"

Projekt był realizowany pomiędzy 01 lipca 2012 roku a 30 listopada 2012 roku.

Głównymi założeniami projektu były:

  1. Uporz±dkowanie zieleni w korycie potoku Żegiestowskiego.
  2. Oczyszczenie otoczenia brzegu i koryta z naniesionej przez powódĽ ziemi, kamieni, namułów, pni korzeni, starych opon, złomu, butelek plastikowych.
  3. Wykorzystanie ziemi z oczyszczenia potoku do uzupełnienia ubytków linii brzegowej.
  4. Wyrównanie brzegów oraz otoczenia potoku.
  5. Obsadzenie drzewostanu iglastym i li¶ciastym otoczenia brzegu potoku.
  6. Wykonanie 8 szt,. ławek z bali drewnianych.
  7. Zagospodarowanie brzegów potoku do celów wypoczynkowo-rekreacyjnych.
  8. Organizacja warsztatów ekologicznych dla młodzieży szkolnej.

 

Dzięki temu programowi osi±gnięte zostało:

1. Oczyszczenie otoczenia, zbiórka złomu i plastiku przez młodzież Szkoły Podstawowej na potoku ? 3 dni., praca członków OSP, mieszkańców, młodzieży szkolnej przy usuwaniu korzeni, opon, złomu ? 3 dni

2. Wycięcie krzaków i chaszczy ? wyspecjalizowani druhowie OSP w ramach ćwiczeń, składowanie na pryzmy, wywóz, grabienie ?członkowie UP Krynica Zdrój

3. Oczyszczenie kamiennego Potoku Żegiestowskiego dokonane przez wyłoniona firmę ?Ma¶lanka? polegaj±ce na wybraniu mułu, kamieni i załadowanie na samochód ciężarowy i wywóz do uzupełnienia linii brzegowej potoku

4. Uzupełnienie linii brzegowej polegaj±ce na rozplanowaniu i ubiciu kopark± brzegów i otoczenia. Praca pracowników wynajętych przez firmę  polegała na wygrabieniu, wyzbieraniu kamieni i odpadów drzewnych

5. Wyrównanie linii brzegowej polegało na pracy koparki, pracowników wynajętych przez firmę w celu wyrównania linii brzegowej; praca członków OSP, junacy OSP ? obsadzili drzewostanem i obsianie traw± z ro¶linami motylkowymi (biała koniczyna)

6. Wykonaniu ławek ? 8 szt., polegało na:

-  pozyskaniu drzewa z lasów gminnych (¶cinka, praca furmanów, przywóz na plac, załadunek na samochód, zawóz do stolarza)

- przywóz gotowych ławek od stolarza, montaż

- malowanie, impregnowanie ? pracownicy interwencyjni UM Muszyna wraz z junakami OSP

7. Ogrodzenie terenu polegało na:

- pozyskaniu żerdzi, zwózce przez furmanów, przywóz traktorem, korowaniu, , przecięciu na pile tarczowej, malowaniu impregnatem i grodzeniu ? 10 członków OSP

8. Wykonanie tablic informacyjnych ? firma usługowa, założenie tablic na ostrewce ozdobnej w miejscu realizacji projektu.

Ze ¶rodków sponsora dokonano zabezpieczenia ruin cerkwi greko ? katolickiej wraz z wykonaniem tablic informacyjnych

9. Spotkanie integracyjne które odbyło w Szkole Podstawowej w Żegiestowie wraz z ogniskiem integracyjnym podsumowuj±cym projekt

 

Nadzór nad pracami i raportowanie odno¶nie wykonanego projektu ? Prezes OSP

 

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa